23 sty 2016

ZAPISUJĘ SIĘ ✎

✎ Znalazłeś interesujące Cię zajęcia i chcesz się zapisać? Sprawdź w punktach co dalej!

Aby uczestniczyć w zajęciach:
 • zgłaszasz się telefonicznie lub mejlowo minimum 2 dni przed terminem zajęć
 • wypełniasz ankietę - jeśli jest wymagana na dane zajęcia,
 • otrzymujesz informację czy są wolne miejsca,
 • wpłacasz na poniższe konto bankowe kwotę podaną w planie zajęć, cenniku lub ustaloną indywidualnie wg zlecenia, 
(w tytule wpisujesz swoje imię, nazwisko i adres oraz datę i nazwę warsztatów, które Cię interesują),
 • w umówionym terminie przychodzisz w umówione miejsce,
 • dobrze bawisz się na warsztatach :)
Wpłaty za zajęcia należy kierować na wskazane konto bankowe z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem - dopiero kwota zaksięgowana na koncie uprawnia do uczestnictwa w warsztatach. Warto zadzwonić wcześniej i zapytać czy wpłata wpłynęła. Można też przynieść potwierdzenie zapłaty z banku.
    nr konta 62 1090 1737 0000 0001 3199 2428
W niektórych przypadkach istnieje możliwość płatności gotówką podczas zajęć! Zapytaj o to dzwoniąc pod numer 510 809 586.


Cennik

Istnieje możliwość wykupienia karnetu na 4 zajęcia - płatny z góry.


O ofertę specjalną dla Dużych Rodzin proszę pytać przy zapisie na zajęcia (3 i więcej dzieci).Poza cennikiem usług stałych znajdują się zlecenia wykonywane na zamówienie, wyceniane według indywidualnie ustalonych kryteriów.


UWAGA! Jeśli zarezerwowałeś miejsce, ale nie możesz przyjść na zajęcia zadzwoń pod 
510 809 586 
 d0 godz. 20:00 dzień przed rozpoczęciem zajęć i poinformuj mnie o tym, to bardzo ułatwi mi pracę.

Kim jestem? 👀


Praca z ludźmi i dzielenie się tym co wiem, co umiem sprawia mi ogromną radość :) Bycie kobietą i pedagogiem ułatwia mi spotykanie się z innymi na drodze rozwoju i ciągu życia. Jak wielu z nas ciągle się kształcę, często we własnym zakresie, bo nie na wszystko da się przedstawić stosowne zaświadczenia. Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj tu :)
Swoje doświadczenie zdobywam codziennie, będąc człowiekiem żyjącym na Ziemi! Pamiętajcie, że każdy z nas ma doświadczenie, nawet jeśli nie ma na to "papierka". Nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej :)

Od sierpnia 2016 r. jestem ciocią w jednym z poznańskich klubów malucha, gdzie bawię się, śpiewam, tańczę, kleję, wydzieram i maluję z dziećmi w wieku od 1,5 do 5 lat.Od czerwca 2016 r. jestem certyfikowanym Treneren 1-stopnia Sensoplastyki® i prowadzę zajęcia w Pomysłowym Kufrze (poniedziałki) oraz w Kawiarni Rodzinnej Tymianek w Poznaniu (czwartki).

Od 2011 r. (do teraz) prowadzę okazjonalne warsztaty plastyczne przy gościnnej Filii nr 62 Biblioteki Raczyńskich na os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu oraz przy DA Morasko, w parafii Miłosierdzia Bożego w Poznaniu, również na os. Jana III Sobieskiego.


Od września 2015 r. prowadzę bloga 1000pomyslowna..., dzięki czemu sporo się nauczyłam, choć ciągle się doszkalam w tym zakresie, a przede mną jeszcze długa droga, oj długa, ale się nie poddaję :) Jakiś czas temu z powodów osobistych musiałam zarzucić pisanie na bloga, ale niewykluczone, że powrócę. 


Od 2013 roku należę do redakcji parafialnego pisma "Droga Miłości" przy parafii Miłosierdzia Bożego i w każdym z numerów publikuję artykuły, dotyczące m. in. postaci świętych katolickich oraz tłumaczenia słów modlitw i pieśni "na nasze", czyli bardziej współczesny język polski. Prowadzę dział poświęcony historii miejsca, w którym żyję, czyli dawnej wsi Piątkowo - dziś dzielnicy Poznania. W gazecie można też przeczytać refleksje na temat przepięknych witraży, które zdobią nasz kościół. Kopie tych zapisków oraz swoje przemyślenia o podobnej tematyce chcę zamieszczać także na niedawno uruchomionym blogu od-slowa-do-slowa.blogspot.com - jest bardzo niedopracowany i trochę zaniedbany, ale z pewnością do niego wrócę, gdy siły i czas na to pozwolą.

W latach 2007-2010 studiowałam filologię polską ze specjalnością nauczycielską, ukończoną z tytułem licencjata.
W latach 2010-2012 studiowałam pedagogikę ze specjalnością socjoterapia i promocja zdrowia, ukończoną z tytułem magistra.
Napisane i obronione prace dyplomowe dotyczyły historii wychowania oraz obrazu dziecka w literaturze XIX wieku na przykładzie polskich pisarek: Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, Walentyny Trojanowskiej-Horszkiewiczowej i Seweryny Duchińskiej, które pisały dla dzieci i o dzieciach.

To tyle o mnie. A co u Ciebie? :)

22 sty 2016

❗Regulamin❗Poniższy Regulamin przedstawia zasady organizacji, zapisu oraz uczestnictwa w wydarzeniach przygotowywanych przez 
Pomysłowy KuferREGULAMIN 
(aktualizacja 08.02.2019)

 1. INFORMACJE WSTĘPNE
1. Niniejszy Regulamin jest zestawieniem najważniejszych praw, obowiązków i zagadnień dotyczących organizacji, przebiegu oraz udziału w warsztatach, szkoleniach, innych wydarzeniach. 
2. Organizatorem warsztatów, szkoleń i innych wydarzeń jest firma Pomysłowy Kufer Hanna Kucal, z siedzibą w Poznaniu, ul. Wiedeńska 3, NIP 972 114 31 54, REGON 363 508 208. 
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach są: zarezerwowanie miejsca na warsztatach (kontakt telefoniczny 510 809 586 lub mejlowy pomysłowy.kufer@gmail.com), akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie terminowej wpłaty. 1. ZAPISY I PŁATNOŚĆ
1. Zapisy, równoznaczne z rezerwacją miejsca na zajęcia, dokonywane są na podstawie zgłoszenia telefonicznego (pod numerem 510 809 586) lub mejlowego (na adres pomysłowy.kufer@gmail.com) dokonanego minimum 2 dni przed planowanymi zajęciami.
2. Zamawiający/Uczestnik może zostać poproszony o wypełnienie ankiety w celach przygotowania odpowiedniego przygotowania zajęć oraz statystyki.
3. Ankieta, o której mowa powyżej zawiera informacje kontaktowe do Zamawiającego lub Uczestnika (w przypadku dziecka – wypełnia rodzic lub opiekun prawny) oraz informacje o mogących wystąpić problemach np. alergiach, nietolerancjach, specjalnym zapotrzebowaniu. Zebranie informacji ma na celu odpowiednie przygotowanie zajęć zgodnie z potrzebami uczestników oraz ich bezpieczeństwem. Dane te nie mogą i nie będą nigdzie udostępniane bez zgody Zamawiającego/Uczestnika.
4. a) Po potwierdzeniu możliwości uczestniczenia w zajęciach, na poniższe konto bankowe należy dokonać wpłaty pełnej kwoty podanej w planie zajęć lub w przypadku warsztatów zamawianych ceny uzgodnionej z Zamawiającym:

BZ WBK 62 1090 1737 0000 0001 3199 2428

W tytule proszę wpisać swoje imię, nazwisko i adres oraz datę i nazwę warsztatów, na które nastąpiła rejestracja.
b) Grupy zorganizowane mogą dokonać płatności wspólnej z jednego konta (przedstawiciela grupy lub konta stowarzyszenia/firmy). W takim przypadku w tytule proszę podać imię, nazwisko i adres reprezentanta grupy, nazwę grupy, liczbę osób uczestniczących oraz datę i nazwę warsztatów na które nastąpiła rejestracja.
5. Rezygnacja z rezerwacji jest możliwa najpóźniej 2 dni przed wybranymi zajęciami. Wówczas wpłacona kwota może zostać zwrócona. Jeśli rezygnacja nastąpi później, niż 2 dni przed, zaliczka nie jest zwracana. Nie stosuje się zwrotu w przypadku nieobecności na opłaconych zajęciach bez wcześniejszego poinformowania.
6. O status wpłaty można się dowiedzieć dzwoniąc pod numer 510 809 586.
7. Zajęcia mogą być odwołane z przyczyn niezależnych od Prowadzącej. Każdy z zapisanych Uczestników zostanie poinformowany o ich przełożeniu, a dokonana wpłata będzie ważna w innym, ustalonym terminie, bez dodatkowych kosztów ponownego spotkania.
8. Warsztaty zamawiane oraz urodzinki i animacje powinny być zgłaszane minimum 1 tydzień (7 dni roboczych) przed wydarzeniem. Ich przebieg, rodzaj oraz specyfikę ustala się podczas rozmowy telefonicznej lub kontaktu mejlowego z Prowadzącą. Przed wykonaniem zlecenia Zamawiający otrzymuje plan przebiegu zajęć, wraz z wyceną drogą mejlową.
8a. Jeśli wydarzenie ma się odbyć w innym miejscu, niż Pomysłowy Kufer, Prowadząca może poprosić o spotkanie w tym miejscu, w celu ustalenia szczegółów organizacji.
8b. Do dnia poprzedzającego wydarzenie istnieje możliwość wprowadzenia zmian do planu zajęć np. zmiana aktywności.

8c. Prowadząca może odmówić wprowadzenia zmiany, wspomnianej w pkt. II 8b, jeśli wiąże się ona z koniecznością przygotowania innych, dodatkowych materiałów niedostępnych na bieżąco, znacznego zwiększenia liczby materiałów lub zmiany ceny materiałów.
8c. Zamawiający zostanie obciążony dodatkową opłatą, jeśli zmiana, o której mowa w pkt. II 8b, wymaga dodatkowych nakładów finansowych.
8d. Zamawiający zostanie obciążony opłatą, jeśli postanowił zrezygnować z prezentu lub innego przedmiotu, wykonanego specjalnie do celu przeprowadzenia zajęć, gdy przedmiot ten został już wykonany. Nie ma możliwości zwrotu tego przedmiotu, ani zwrotu pieniędzy z tytułu rezygnacji.
9. Zajęcia odbywają się siedzibie Pomysłowego Kufra, lub w lokalu zorganizowanym i opłaconym przez Zamawiającego (urodzinki, animacje).
10. Jeżeli z powodu uchybień spowodowanych przez Zamawiającego, przedstawionych w punktach IV 6-7, zajęcia zostaną przesunięte na inny termin, to Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia dodatkowej opłaty za ponowny przyjazd Prowadzącej do miejsca, w którym warsztaty się odbywają.
11. Opłaty są zgodne z cennikiem, ceną zapisaną pod planem zajęć lub indywidualną wyceną zlecenia. Opłaty za zajęcia zebrane w cykl tematyczny lub zajęcia cykliczne są ustalane w planie zajęć.  


 ZAJĘCIA I UCZESTNICY
1.  Uczestnicy mogą brać udział w różnorodnych zajęciach:
 • artystycznych (plastycznych),
 • zabawach ruchowych o charakterze rozwojowym, integracyjnym, rekreacyjnym i terapeutycznym,
 • wydarzeniach organizowanych na zlecenie dla szkół, przedszkoli, innych ośrodków edukacyjnych i opiekuńczych oraz firm,
 • wydarzeniach animacyjnych oraz urodzinkach dla dzieci,
 • korepetycjach indywidualnych i w małej grupie (do 4 osób) oraz
 • innych, powyżej niewymienionych.  
2. Zajęcia są podzielone ze względu na wiek oraz samodzielność uczestników:
a)    przeznaczone dla rodzin, czyli dzieci (3-12 r. ż.) wraz z Opiekunami, gdzie za Opiekuna przyjmuje się jednego lub oboje rodziców, babcię, dziadka, starsze rodzeństwo (powyżej 16. roku życia), ciocię, wujka z najbliższej rodziny,

b)    przeznaczone dla rodzin, niezależnie od wieku uczestniczących dzieci
c)    przeznaczone dla grup przedszkolnych, szkolnych oraz z innych placówek edukacyjnych i opiekuńczych, gdzie Opiekunem dzieci jest wychowawca, nauczyciel lub inny przełożony,
d)    przeznaczone dla osób dorosłych
3. Ponadto, zajęcia podzielone są ze względu na liczbę zapisujących się uczestników: 
·         indywidualne,
·         rodzinne, w małej grupie ,
·         grupowe, w dużej grupie, w grupie zorganizowanej.
4. Zajęcia o charakterze rozwojowym z elementami arteterapii, muzykoterapii i choreoterapii oraz relaksacja i wizualizacja, odbywają się w oparciu o zdobyte wykształcenie kierunkowe Prowadzącej, odbyte kursy oraz wiedzę zdobywaną samodzielnie. 
Zajęcia dostarczają podstawowej wiedzy oraz umiejętności do radzenia sobie z niewielkimi problemami w codziennym życiu

Nie są przeznaczone dla osób chorych, które potrzebują specjalistycznej terapii i/lub opieki. Osoby z poważnymi problemami mają obowiązek szukać porady i opieki u specjalisty np. lekarza, psychologa lub psychoterapeuty. Prowadząca nie bierze odpowiedzialności za niezastosowanie się do powyższego.

5. Uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez firmę Pomysłowy Kufer wyrażacie Państwo zgodę na wykonywanie zdjęć sobie oraz swoim dzieciom  oraz nagrywanie materiału filmowego podczas warsztatów. Fotografie i/lub filmy będą wykorzystywane w celu promocji firmy w różnych mediach. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z tym proszę o pisemne poinformowanie Prowadzącej przed zajęciami. W takim wypadku zdjęcia, na których znajdą się Państwo lub Państwa dzieci nie będą publikowane lub twarz zostanie zasłonięta. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo i może być odwołana pisemnie na prośbę osoby zainteresowanej.

 1. OPIEKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.    Podczas warsztatów z udziałem dzieci odpowiedzialność za dzieci, ich bezpieczeństwo oraz zachowanie ponoszą rodzice, inni członkowie rodziny, nauczyciele, opiekunowie lub wychowawcy. Opiekun nie musi uczestniczyć w zajęciach, jednak musi przebywać w miejscu prowadzenia zajęć, chyba że wyraził pisemną zgodę na samodzielne uczestnictwo dziecka w zajęciach. Patrz IV pkt 2.
2.    Dziecko od 10 roku życia może samodzielnie uczestniczyć w zajęciach, jeśli rodzic lub Opiekun prawny wyraził na to pisemną zgodę oraz podał kontaktowy numer telefonu, i jest świadomy, że to on ponosi odpowiedzialność za dziecko jego zdrowie oraz zachowanie 
a)    jeżeli podczas trwania zajęć, na których opiekun jest nieobecny dojdzie do wypadku np. uderzenia, zadrapania itd. rodzic/opiekun prawny, który jest nieobecny w miejscu prowadzenia zajęć domyślnie wyraża zgodę na udzielenie dziecku pierwszej pomocy oraz jeśli to konieczne wezwanie pomocy ratownika medycznego.
3.    Prowadząca zajęcia zapewnia nietoksyczne, bezpieczne materiały, ale nie ponosi odpowiedzialności za ich nieprawidłowe, niezgodne z przeznaczeniem lub zagrażające bezpieczeństwu użycie oraz zachowania ryzykowne.
4.    W przypadku, gdy uczestnik lub uczestnicy wykazują nieposłuszeństwo wobec Prowadzącej lub opiekunów, przejawiają zachowania ryzykowne, zagrażające bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników, mogą być wyproszeni z zajęć. W tym wypadku kwota wpłacona za uczestnictwo nie jest zwracana.
5.    Jeśli sytuacja opisana w punkcie IV 4. nastąpi podczas urodzinek lub animacji organizowanych na zlecenie Zamawiającego, to uczestnik sprawiający problemy może być wyproszony z zajęć, ale jeśli nie ma innych przeciwwskazań, to zabawy mogą być kontynuowane w tej samej formie. Gdyby sytuacja całkowicie uniemożliwiała prowadzenie animacji ze względów organizacyjnych lub bezpieczeństwa, zajęcia zostają przerwane, a kwota wpłacona za zlecenie nie jest zwracana.
5. Jeśli placówka, ośrodek edukacyjny, opiekuńczy lub firma organizuje za pośrednictwem firmy Pomysłowy Kufer zajęcia z udziałem dzieci, zobowiązana jest do wzięcia odpowiedzialności za ich udział, w tym także zapewnienia bezpiecznego i odpowiednio wyposażonego miejsca przeprowadzania zleconych zajęć..
6. Jeśli placówka, ośrodek edukacyjny, opiekuńczy lub firma organizuje za pośrednictwem firmy Pomysłowy Kufer zajęcia z udziałem dzieci i sama jest odpowiedzialna za przygotowanie materiałów, to zobowiązuje się, że materiały te są nietoksyczne i bezpieczne.
a) .Materiały zakupione przez Zamawiającego do celów przeprowadzenia ustalonych warsztatów muszą być skonsultowane wcześniej z Prowadzącą.
7. Niezastosowanie się do powyższego (IV pkt 5 i 6), a tym samym narażenie Uczestników na ewentualne zagrożenie lub niebezpieczeństwo, jeśli materiały lub miejsce nie są zgodne z zaleceniami Prowadzącej, może skutkować odmową przeprowadzenia zajęć. W tym wypadku warsztaty mogą zostać przełożone na termin, gdy Zamawiający wymieni lub uzupełni potrzebną bazę materiałów w środki bezpieczne i nietoksyczne lub przystosuje miejsce do prowadzenia zajęć. W przypadku takiego naruszenia kwota, która została wpłacona nie zostaje zwrócona. Może być przesunięta na realizację warsztatów w innym terminie, pod warunkiem dopłaty za ponowne spotkanie i przyjazd Prowadzącej.
8. Jeśli podczas zajęć dojdzie do uszkodzenia przedmiotów użytku wspólnego tj. materiałów, wyposażenia i/lub miejsca, to osoba odpowiedzialna za szkodę jest zobowiązana do naprawy lub zadośćuczynienia finansowego. W przypadku spowodowania szkody przez dziecko osobą odpowiedzialną jest rodzic lub inny opiekun.

V. DANE I DANE OSOBOWE - obowiązek informacyjny RODO

Wszelkie podane przez uczestników dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Państwa dane, przetwarzane przez firmę Pomysłowy Kufe są bezpieczne. Poniżej znajdziecie Państwo informacje o tym do czego są wykorzystywane:
a)    do zapisu, przygotowania i realizacji zajęć,
b) do kontaktu z Państwem w celach związanych z zapisem na zajęcia, ustaleniem szczegółów zamawianych wydarzeń np. animacji, do celów informacyjnych (oraz marketingowych, jeśli została wyrażona taka zgoda)
c) dane finansowe, jak np. wpłaty oraz dane pochodzące z konta bankowego, potrzebne są do realizacji płatności przez bank oraz  sporządzenia odpowiednich dokumentów finansowych przez księgowość
d) dane wizerunkowe, które Państwo przekazujecie dobrowolnie, zaznaczając odpowiednie pole w zgodach przekazanych podczas zajęć, są wykorzystywane do celów reklamowych przygotowywanych przez firmę Pomysłowy Kufer zajęć oraz promocji samej firmy w różnych mediach, a także w reklamach 
e) wszelkie dane, które są potrzebne do tego, by móc przeglądać stronę www oraz inne kanały należące do firmy Pomysłowy Kufer są udostępniane firmom nadzorującym dane kanały np. Google, firmie, która zapewnia dostęp do domeny .pl, informatykom, którzy wprowadzają zmiany na stronie 
f) Państwa dane osobowe, tylko w razie potrzeby, będą udostępniane odpowiednim służbom publicznym np. policji, pogotowiu, straży pożarnej, ubezpieczycielowi

Wszystkie niejasności, dotyczące wyżej przedstawionego regulaminu, należy wyjaśniać przed uczestnictwem w zajęciach.

Niezrozumienie treści regulaminu i/lub zasad współżycia społecznego nie uprawnia do ich łamania.

21 sty 2016

Korekta, redakcja, edycja tekstów, przepisywanie ✍

Napisałeś tekst na zaliczenie, do pracy dyplomowej? A może w najbliższym czasie masz wystąpienie publiczne, ale nie jesteś pewien czy przygotowany tekst napisany jest poprawną polszczyzną? Przygotowujesz album lub autorską książkę, a nie chcesz wydawać fortuny na korektę wydawniczą? Napisałeś książkę, wspomnienia, pamiętnik, który chcesz wydać lub oprawić, by zostawić go dla potomności, ale nie umiesz pisać na komputerze lub zwyczajnie nie masz na to czasu? Zgłoś się do mnie! :)

⏰Godzinka czy dwie - sprawdź kiedy, co, gdzie?

Pomysłowy Kufer pracuje nieregularnie, zarówno w swojej stałej siedzibie, jak i poza nią. Dla ułatwienia powstał ogólny plan godzinowy, który jednak może ulegać zmianom, ponieważ 
na wszystkie warsztaty i zajęcia obowiązują wcześniejsze ZAPISY, a szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 510 809 586
Kliknij poniżej, żeby zobaczyć


💡 Masz pomysł, ale nie wiesz jak? 💡


     Nie znalazłeś w mojej ofercie nic, co by Ci odpowiadało, ale masz pomysł na realizację jakiegoś przedsięwzięcia? Skontaktuj się ze mną - porozmawiamy i zobaczymy co możemy wspólnie zrealizować.💡

Korepetycje

       Korepetycje z języka polskiego przeznaczone są dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjum, które chcą, ale mają problemy z nauką. Rodzicu pamiętaj, że nawet jeśli zapłacisz, ale Twoje dziecko nie będzie chciało uczestniczyć w zajęciach, to jego wyniki się nie poprawią. Mogę stawać na rzęsach, ale dopóki uczeń sam nie zechce wszelka moja praca pójdzie na marne. Do każdego ucznia staram się dobierać odpowiednie metody nauki, zadań i powtarzania materiału. Możemy omówić jakiś temat lub odrobić zadanie, ale tylko, jeśli dziecko chce. Nie piszę prac i zadań domowych - to zadanie dziecka.W ramach działalności Pomysłowego Kufra w razie potrzeby mogą się również odbywać indywidualne korepetycje, szczególnie z zakresu obsługi programów biurowych i Internetu (dla seniorów i osób nieposiadających takich umiejętności) oraz korepetycje z języka polskiego, na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Korepetycje mogą się również odbywać w grupie. Maksymalna liczba osób w grupie to trzy, ze względu na lepsze wyniki pracy.

Zaproś Pomysłowy Kufer do siebie 🙋

🙋
Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się jak nagrodzić swoją grupę przedszkolną, klasę szkolną, ciekawie zorganizować czas na miejscu. bez wychodzenia na, często trudne do zorganizowania, wycieczki... Jeśli chcesz urozmaicić czas wychowankom w domu dziecka lub domu seniora, mając pewność, że nie będzie to czas stracony - trafiłeś pod dobry adres! :)
Zaproś Pomysłowy Kufer do swojej placówki, kontaktując się wcześniej w celu ustalenia szczegółów. Jesteśmy otwarci na jednorazowe eventy, jak i spotkania cykliczne.

Miejsce dla Was ♥

Masz grupę znajomych? Jesteście hobbystami, którzy lubią razem tworzyć, a nie mają gdzie? Zapraszam do Pomysłowego Kufra, gdzie znajdziecie przestrzeń dla siebie i swojego talentu! Tutaj możecie stworzyć coś dla siebie lub innych, budując, odnawiając i/lub pielęgnując relacje międzyludzkie podczas wspólnej pracy. Grupa może liczyć do 12 osób.
Pomysłowy Kufer zaprasza!
Sprawcie sobie RADOŚĆ przychodząc na warsztaty!
💗
ZAPISY pod numerem 510 809 586 

Złap kontakt 📞


Pomysłowy Kufer

ul. Wiedeńska 3, 
60-683 Poznań (Piątkowo),


e-m@il: pomyslowy.kufer@gmail.com
www.pomyslowykufer.pl

kom. 510 809 586 (odbieram po 15:00)

Jeśli nie odbieram, prawdopodobnie prowadzę zajęcia, napisz proszę sms lub mejl - odezwę się jak najszybciej będę mogła :-)

nr konta 62 1090 1737 0000 0001 3199 2428 

(Santander, dawniej BZ WBK)

wyznacz trasę - mapka dojazdu


Bez problemu można dojechać komunikacją miejską m.in. 146, 190, 193, komunikacją sucholeską oraz tramwajem do pętli PST, stamtąd spacerem przez os. Sobieskiego lub autobusami 190, 193 (przystanek Marysieńki II).
UWAGA! Na posesji nie ma możliwości parkowania. Okoliczne parkingi przy posesjach są prywatne. Prosimy o zaparkowanie w okolicy Chaty Polskiej na ul. Stróżyńskiego lub na os. Jana III Sobieskiego. Dziękujemy!

Na terenie pracowni mieszka kot 😻

O warsztatach rodzinnych

Pomysłowy Kufer w swoim pierwotnym założeniu został stworzony z myślą o rodzinach. W dobie coraz większego zapracowania i rozwoju szeroko pojętej techniki (a w szczególności informatyzacji życia) członkowie rodziny mają dla siebie coraz mniej czasu, co jest bardzo smutne 😟

Czym jest Pomysłowy Kufer?

Skąd "Kufer" i dlaczego "Pomysłowy" - czy coś przychodzi Ci do głowy? Na te i inne pytania o mnie i o firmie znajdziesz odpowiedź tu 👇