21 sty 2016

Korepetycje

       Korepetycje z języka polskiego przeznaczone są dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjum, które chcą, ale mają problemy z nauką. Rodzicu pamiętaj, że nawet jeśli zapłacisz, ale Twoje dziecko nie będzie chciało uczestniczyć w zajęciach, to jego wyniki się nie poprawią. Mogę stawać na rzęsach, ale dopóki uczeń sam nie zechce wszelka moja praca pójdzie na marne. Do każdego ucznia staram się dobierać odpowiednie metody nauki, zadań i powtarzania materiału. Możemy omówić jakiś temat lub odrobić zadanie, ale tylko, jeśli dziecko chce. Nie piszę prac i zadań domowych - to zadanie dziecka.W ramach działalności Pomysłowego Kufra w razie potrzeby mogą się również odbywać indywidualne korepetycje, szczególnie z zakresu obsługi programów biurowych i Internetu (dla seniorów i osób nieposiadających takich umiejętności) oraz korepetycje z języka polskiego, na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Korepetycje mogą się również odbywać w grupie. Maksymalna liczba osób w grupie to trzy, ze względu na lepsze wyniki pracy.
Preferowany jest dojazd ucznia do nauczyciela, z uwagi na posiadane materiały edukacyjne i sprzęty, które nie zawsze mogą być przewożone. W razie indywidualnych potrzeb, związanych z wypadkami losowymi (np. choroba), istnieje możliwość odbycia zaplanowanych wcześniej korepetycji na odległość np. za pośrednictwem skype (konieczne są dostęp do Internetu, kamera, mikrofon, poczta e-mail, skaner/aparat).
W ramach korepetycji oferuję szkolenia indywidualne, bądź w małej grupie (do 3 osób) w zakresie:
  • obsługi podstawowych programów komputerowych (szczególnie edytora tekstowego Word, notatnika One Note, prezentacji PowerPoint, Paint i in.)
  • obsługi Internetu,
  • obsługi programu pocztowego Outlook
  • a może w czymś jeszcze mogę pomóc?
Zaleca się, by uczeń dojeżdżał do nauczyciela. Jeśli ma wszystkie potrzebne do lekcji sprzęty np. komputer z odpowiednim oprogramowaniem, to korepetycje mogą się odbyć także u kursanta.

📞 Zadzwoń i dowiedz się więcej! 📞
510 809 586 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Twój głos jest ważny - dziękuję za dodanie komentarza. Pamiętaj o netykiecie i poprawnej formie języka, w którym piszesz. Spamy, obraźliwe i niekulturalne komentarze będą usuwane.
......
Thank you for adding your comment here - it's important for me. Please notice that every comment must be legal with netiquette and correct. Spam, rude and offensive comments will be delated.